Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Projekt č.30

Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

Dne 1.7. 2016 započalo řešení mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, který bude mít významný dopad jak pro obyvatelstvo česko-bavorského pohraničí, tak všech osob, které se v této oblasti rekreují, pracují či jen touto oblastí projíždí.

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020.

Základní myšlenkou projektu je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.


 Aktuálně:

Byla předložena závěrečná monitorovací zpráva.