Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koordinierungskonzept Grenzüberschreitender Rettungsdienst

Hlavní řešitel projektu

      Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Cham

 

Popis partnera:

Bavorský červený kříž již více než šest desítek let poskytuje zdravotnickou záchrannou službu v zemském okresu Cham. Celkové portfolio činností sahá od zajišťování zdravotnické záchranné služby přes zásahy u velkých nehod až k zásahům u katastrof. Mimo to se stará již od sedmdesátých let o transport německých občanů z českých  zdravotnických zařízení a to hlavně ze sousední České republiky. 

www.kvcham.brk.de


Partneři projektu

      Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

 

 

Popis partnera:

ZZS Pk (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje) vznikla dne 1.5.2003, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Plzeňského kraje, a to jako nástupnická organizace bývalé ÚSZS Plzeň. Podle vytvořené koncepce došlo k postupné integraci bývalých okresních ZZS se ZZS Pk v jednu organizaci, jako první zanikly okresní záchranné služby okresů Plzeň - sever a Tachov (2003), jako poslední naopak OZZS Domažlice a Klatovy (2005). Zdravotnická záchranná služba má nyní charakter služby garantované státem a spravované prostřednictvím samosprávných krajů. Podobně, jako v ostatních krajích ČR, je ZZS Pk příspěvkovou organizací zřizovanou krajským úřadem.

www.zzspk.cz

 

Západočeská univerzita v Plzni,
Fakulta zdravotnických studíi

 

Popis partnera:

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) byla zřízena s účinností od1. června 2008 usnesením Akademického senátu Západočeské univerzity v Plzni. Jejím právním předchůdcem byla Vysoká škola v Plzni, o.p.s. (VŠP), která k 31. prosinci 2008 zanikla. Akreditované studijní programy uskutečňované VŠP jsou nyní ve stejném rozsahu uskutečňovány FZS. Vysoká škola v Plzni, o.p.s. se v roce 2001 stala první vysokou školou neuniverzitního typu v ČR nabízející vzdělávání v bakalářských zdravotnických programech. Studijní programy jsou koncipovány podle požadavků WHO a EU, respektují Sorbonskou deklaraci a další dokumenty jako je Lisabonská úmluva nebo Světová deklarace o vysokém školství v 21. století.

www.fzs.zcu.cz

 

     Technische Hochschule Deggendorf

 

Popis partnera:

www.th-deg.de