Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 2: CVIČENÍ

Klíčovým prostředkem přípravy všech složek záchranných systémů jsou cvičení událostí s výskytem zraněných či zdravotně postižených osob a to včetně mimořádných událostí s hromadným výskytem zraněných  na kterých se nejlépe ukáže jak potřeba vzájemné spolupráce, tak i problémy s tím spojené. Taková cvičení umožní zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace. Proto jsme do projektu naplánovali právě tuto činnost, která se zároveň stane podstatným zdrojem informací pro analytickou část projektu.  V rámci balíčku budou probíhat operativní a taktická cvičení, přičemž nejnáročnější aktivitou bude cvičení taktické.

Taktické cvičení je cvičení, které probíhá v terénu za použití reálných osob, prostředků a zdrojů. Tématem cvičení by bude na české straně  hromadné postižení zdraví při neštěstí  kdy rozjetý kamion vjede do davu lidí – předpoklad 250 raněných. Zdravotnické záchranné služby v příhraničních oblastech nedisponují takovou taktickou silou jako v centrech (např. Deggendorf či Plzeň) a tak využití přeshraniční spolupráce při těchto zásazích je takřka nezbytné, což se ukázalo při nedávném vlakovém neštěstí v blízkosti německo-rakouských hranic. Taktické cvičení se záchrannými složkami sousedního státu pomůže odstranit nedostatky v komunikaci, pochopit postupy zahraniční záchranné složky a seznámit se s jejími možnostmi a materiálním vybavením. Dalším, velmi významným cílem taktických cvičení je získání cenných informací pro analytickou část projektu. V rámci projektu plánujeme uspořádat 2 taktická cvičení, jedno na české straně, jedno na bavorské. Hlavním realizátorem druhého taktického cvičení bude BRK, hlavním realizátorem prvního taktického cvičení bude ZZSPK. V praxi však bude příprava cvičení i vlastní cvičení probíhat za maximální spoluúčasti obou stran.

Operativní cvičení se liší od taktického cvičení tím, že semimořádné situace nacvičují teoreticky. Cvičení probíhá v učebnách, kde se za přítomnosti zkušených profesionálů nacvičují a analyzují postupy při řešení situací, které již dříve nastaly, či jsou jen hypotetické. V rámci těchto cvičení se řeší hlavně taktika a strategie řízení potřeb zdrojů a prostředků. Tato cvičení slouží také jako příprava na taktická cvičení a samozřejmě jsou i cenným zdrojem informací pro analytickou část projektu. Tato teoretická cvičení však nemohou nahradit taktická, tedy reálná cvičení, která prověřují funkčnost všech složek v praxi. V rámci projektu plánujeme uspořádat 4 operativní cvičení, střídavě na bavorské a české straně. Hlavním realizátorem prvního a třetího operativního cvičení bude ZZSPK, hlavním realizátorem druhého a čtvrtého operativního cvičení bude BRK. V praxi však bude příprava cvičení i vlastní cvičení probíhat za maximální spoluúčasti obou stran.