Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 3: STÁŽE

Pro úspěšnou realizaci projektu vytvářejícího podmínky pro vzájemné přeshraniční spolupráce záchranných služeb je nezbytné, aby pracovníci obou záchranných služeb byli seznámeni se systémem řízení a provozem záchranných služeb druhé strany. Nejlepší způsob, jak toto provést, jsou vzájemné stáže, kde stážistům bude zároveň umožněno účastnit se i činností posádek záchranných vozů. V rámci udržitelnosti projektu se stáží zúčastní také studenti, kteří se vzdělávají v záchranářské specializaci. Nedílnou součástí tohoto balíčku je získání dalších poznatků využitelných v rámci analýzy problematických bodů vzájemné spolupráce.

Předběžně plánujeme, že by se za každou stranu stáží zúčastnilo celkem 12 pracovníků záchranných služeb a 6 studentů ročně. Celkem tedy nejméně 54 osob za celý projekt.

Délka stáží by byla 10 pracovních dnů. Zde by byla možná modifikace, kdy by se stáží zúčastnilo např. více osob po kratší dobu.