Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

Balíček představuje soubor seminářů, školení a tréninků, které podporují či navazují na jiné aktivity projektu. Tyto vzdělávací akce budou zaměřené na vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností v různých oblastech zdravotnické, záchranářské, legislativní a operativní problematiky.  Vzdělávací proces bude probíhat na české straně na FZS ZČU, na bavorské straně pak bude využito nově vzniklé Kompetenční a poradenské centrum ve Furthu. Zkušenosti a vědomosti získané v rámci balíčku pak budou transferovány do systematického vzdělávacího procesu studentů záchranářství či zaměstnanců záchranných služeb, což významně přispěje ke zkvalitnění a dlouhodobé udržitelnosti vzájemné přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.

Hlavní činnosti v rámci balíčku budou následující:

Bavorská strana zajistí účast na seminářích, školeních a dalším vzdělávání z velké části z vlastních zdrojů (dobrovolníci).

Předpokládáme, že těchto vzdělávacích aktivit proběhne během projektu nejméně devět a budou se na nich podílet obě strany projektu. Rozsah těchto aktivit bude přizpůsoben aktuální potřebě projektu.