Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 5: KONFERENCE

V rámci plnění cílů projektu plánujeme každý rok uspořádat jednodenní konferenci zaměřenou na odborná témata urgentní medicíny a medicíny katastrof. Jednalo by se nejen o těchto tématech, ale také o ekonomice, legislativě, vzdělávání apod. Nosným tématem konference by však byla prezentace našeho projektu a průběžně dosahovaných výsledků. Předpokládáme, že konference by se zúčastnilo nejméně 100 - 120 osob včetně účasti zvaných zahraničních přednášejících a studentů.

Konference by proběhly střídavě na české a bavorské straně. Samozřejmě plánujeme, že se na pořádání konferencí budou podílet všichni projektoví partneři.