Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

V rámci projektu bude nutné, aby se řídící skupina projektu pravidelně scházela na meetinzích, kde bude rekapitulovat a vyhodnocovat průběh projektu, stanovovat průběžné cíle, diskutovat eventuálně vzniklé problémy, připravovat monitorovací zprávy a řešit další činnosti spojené s řízením a kontrolní činnosti v rámci projektu. Předpokládáme, že meetingy ŘS by se konaly pravidelně jednou za čtvrt roku. Výjimku tvoří prvních 6 měsíců řešení projektu, kdy předpokládáme uspořádání jednoho meetingu navíc kvůli potřebě detailního doladění postupu řešení projektu.

Na pořádání meetingů by se střídavě podílely obě strany.

Kromě meetingů plánujeme během projektu uspořádat také 4 workshopy, kterých by se účastnila většina členů řešitelských týmů projektu. Zároveň by na workshop byli pozváni zástupci vedení zúčastněných partnerů a zástupci spolupracujících subjektů, které sice nejsou vyjmenovanými partnery projektu, nicméně se jich projekt bude nějak dotýkat – např. zástupci obcí, různých složek integrovaných záchranných systémů, nemocnic atd.

Workshopy se budou konat střídavě jednou na bavorské a jednou na české straně, na jejich přípravě by se pak střídavě podílely obě strany.