Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

Vytvoření koordinačního a kompetenčního centra představuje jednu z klíčových činností bavorské strany projektu. S tím spojené stavební činnosti jsou pak podmínkou realizace této aktivity.  Nové koordinační centrum bude středem aktivit zpočátku zaměřených na vytvoření podmínek pro vznik oficiálního systému přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb a to v úzké spolupráci s Bavorským ministerstvem vnitra, Zemskou vládou a dalšími strukturami establishmentu a municipalit. Po vytvoření tohoto systému pak bude centrum sloužit jako jeho trvalé zázemí, které bude zaměřeno na udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Předpokládá se totiž, že díky námi předkládanému projektu, a tedy i centru, dojde k výraznému zlepšení příhraniční spolupráce záchranných služeb v oblasti další spolupráce při zlepšování systému a tudíž ke snaze o řešení dalších projektů.

Nové koordinačního a kompetenční centrum tedy bude dlouhodobě využíváno pro koordinaci aktivit současného projektu i projektů budoucích, pro sběr a analýzu dat získaných v rámci všech aktivit a příprav návrhů na řešení problematických bodů přeshraniční spolupráce, opět ve spolupráci se zástupci establishmentu a municipalit. Centrum bude zároveň sloužit ke sdílení a transferu poznatků jednak mezi jednotlivými partnery projektu a jednak s vnějšími strukturami, které nějakým způsobem využívají zdravotnické záchranné systémy či ovlivňují jejich chod v bavorsko – české příhraniční oblasti. Centrum bude sloužit též jako všemi partnery společných projektů využívané výcvikové, školicí a osvětové středisko, spolupracující také s obdobnými středisky na české straně, např. se „Světem záchranářů“ v Karlových Varech. V neposlední řadě pak centrum bude sloužit pro sdílení zkušeností se subjekty, které potřebují řešit obdobnou problematiku v jiných příhraničních německo-českých oblastech a pro propagaci a prezentaci nově vznikajícího konceptu přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb.