Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU
SPECIFIKACE, ZADÁNÍ VÝROBY, INSTALACE, UVEDENÍ DO PROVOZU A DO VÝUKY

Jedinou investicí české strany projektu je simulátor sanitního vozu, určený pro výcvik výjezdových skupin sanitních vozů. Tato investice bude výhodně umístěna v prostorách FZS ZČU v Plzni.

Simulátor je pro výcvik v krátkodobém i dlouhodobém výhledu výhodnější než výcvik v reálném sanitním voze, neboť odpadá starost o údržbu automobilové části vozu, není zapotřebí mít k dispozici zaškoleného řidiče a odpadá starost o zajištění a hrazení místa pro parkování.

Investice umožní nácviky situací v simulátoru, jehož reálné vnitřní uspořádání odpovídá sanitnímu vozu jak uspořádáním, tak i funkčním vybavením. De facto se jedná o reálný sanitní vůz bez automobilové části, který se navíc od reálného vozu liší tím, že je snadno modifikovatelný pro různé záměry.

Simulátor se bude využívat jak pro výcvik záchranářů z praxe (tedy např. ze ZZSPK či BRK), tak pro výcvik budoucích záchranářů – studentů z ČR i Bavorska. Předpokládáme, že tento simulátor by byl vybaven podle českých předpisů, ale bude moci být podle potřeby modifikován i podle německých předpisů. Tím bude umožněn výcvik českých záchranářů i pro německé prostředí a výcvik německých záchranářů pro české prostředí. Předpokládáme totiž, že v rámci spolupráce přeshraničních záchranných služeb dojde k situacím, kdy části bavorských týmů (výjezdových skupin) se budou kombinovat s českými a naopak.