Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU

Předkládaný projekt je rozdělen do devíti balíčků, jejichž náplň je sice ideově propojená a směřující k jednomu cíli, nicméně se obsahově zásadně liší. Navíc je v aktivitách balíčků zařazeno velké množství osob, které se na řešení či provádění aktivit podílí. Např. předpokládaný počet účastníků velkých cvičení je přes 500 osob a cvičení se musí velmi pečlivě plánovat a zajišťovat minimálně 12 i více měsíců předem. Obdobná situace je se zcela odlišnou aktivitou Konference, kde se předpokládá až 120 účastníků, několik desítek členů přípravného a realizačního týmu a doba přípravy je také minimálně jeden rok. Příprava a organizace výměnných stáží je opět komplikovaná záležitost s účastí mnoha osob, stejně tak, jako organizace školení a seminářů. Zcela specifickou je pak aktivita Analytika a návrhy řešení, které kromě velmi důsledné spolupráce zástupců všech aktivit ještě vyžaduje spolupráci se státní správou a dalšími legislativními subjekty. Každá z aktivit tedy evidentně vyžaduje jiný přístup k řešení a odlišné postupy řízení a organizace, jiné časové plánování a individuální logistiku. Navíc se vše děje v dvojjazyčné kombinaci, protože všech aktivit se účastní obě strany projektu. Na straně druhé je však nutné mít řídící strukturu vzájemně provázanou, jinak by řízení projektu nebylo efektivní a nemuselo by vést k dosažení vytýčených cílů.

Implementace řídících struktur do jednotlivých balíčků by v takové komplikované soustavě bylo nepřehledné a pravděpodobně i matoucí. To vše je důvod, proč jsme pro organizaci a řízení projektu vytvořili samostatný balíček. Zároveň se tím vysvětluje relativně velký počet zástupců jednotlivých partnerů, který je však pro splnění náročných cílů projektu zcela opodstatněný.

Balíček tedy zahrnuje všechny činnosti, které mají manažerský charakter a jsou klíčové pro úspěšné řešení jednotlivých aktivit projektu.