Poskytovatel

  • Cíl EUS
  • EU

Jazyk / Sprache

GÜ-RD Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ

KA 2: CVIČENÍ

KA 3: STÁŽE

KA 4: ŠKOLENÍ, SEMINÁŘE A VZDĚLÁVÁNÍ

KA 5: KONFERENCE

KA 6: MEETINGY A WORKSHOPY

KA 7: KOORDINAČNÍ A KOMPETENČNÍ CENTRUM

KA 8: SIMULÁTOR SANITNÍHO VOZU - SPECIFIKACE, UVEDENÍ DO VÝUKY

KA 9: ORGANIZACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU


KA 1: ANALYTIKA A NÁVRHY ŘEŠENÍ


Balíček představuje klíčovou část projektu, která je zaměřena na zjišťování překážek bránících vzájemné spolupráci a to v oblastech legislativních, právních, technických, jazykových, terapeutických a kvalifikačních. Výsledkem analytické části projektu bude zpracování všech získaných informací a hlavně předložení konkrétních návrhů k řešení jednotlivých problémů.

V rámci této aktivity se budou řešit hlavně tyto body: